Termékek Menü

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Nem vállalunk felelősséget más, csatlakozó internetes web-lapokon megjelenő tartalomért. Idegen, a www.combat-zone.hu oldalhoz csatlakozó weboldalak megtekintése a felhasználó saját kockázatára történik.

A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamataival kapcsolatos kérdéseire az Ügyfélszolgálat elérhetőségein rendelkezésére állunk.

1.    A vásárló                                        

Vásárló lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek érvényűnek tekinti.

2.    Szerződő felek

A www.combat-zone.hu webcímen történő megrendeléssel jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre a Gun Brokers Hungary Kft., adószám: 14987043-2-11, cégjegyzékszám: 11-09-016183, vállalkozást nyilvántartásba vevő cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között.

Szerződés nyelve: magyar, amelyet az üzemeltető nem iktat.
A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri jelen szerződésben foglaltakat.

3.    Ügyfélszolgálat


A Gun Brokers Hungary Kft., a www.combat-zone.hu honlap üzemeltetője a Vevők magasszintű kiszolgálásának érdekébe ügyfélszolgálatot működtet.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

-    Combat-Zone fegyverszaküzlet, 2800 Tatabánya, Réti út 3. fsz 1.
-    Telefon: +36 34 347 851
-    Email: info@combat-zone.hu

Rendelések állapotáról a következő email címen érdeklődhet: info@combat-zone.hu

Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Hétfő-Péntek
9.00 - 16:30

4.    Árak és termékek

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza.

Eladó weboldalán nem kínál eladásra vásárlási engedélyhez kötött terméket. Az eladásra kínált termékek szabadon megvásárolható, szabadon tartható termékek. Légfegyver, szén dioxid vagy levegő hajtógázzal üzemelő légfegyver, gáz-riasztó fegyver megvásárlásához szükséges a 18. életév betöltése. Ezen termékeket vásárló abban az esetben vásárolhatja meg, ha regisztráció során nyilatkozik, arról, hogy 18. életévét betöltötte. Airsoft fegyvereket vásárló abban az esetben vásárolhatja meg, ha regisztráció során nyilatkozik, arról, hogy 14. életévét betöltötte.

A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Készleten nem lévő termék megrendelése esetén a feltüntetett ár csupán tájékoztató jellegű. Készleten nem lévő termék megrendelése esetén a Gun Brokers Hungary Kft. tájékoztatja a vásárlót a termék beszerzési idejéről valamint annak várható áráról. Amennyiben a vásárló a tájékoztatás alapján a rendelését fenntartja, azt köteles írásban megerősíteni. A megrendelést a Gun Brokers Hungary Kft. írásban visszaigazolja. A készleten nem lévő termékek árait a gyártói, viszonteladói árváltozások, valamint a devizaárfolyam változások befolyásolhatják.

Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, akkor egyedi szerződés alapján az eladó vállalja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a vásárló részére.

5.    Vásárlás menete

A www.combat-zone.hu oldalon történő megrendelés/vásárlás regisztrációhoz kötött, amelyet a nem regisztrált vásárlónak a megrendelés menetének végezte előtt kell megtennie.

A vásárló a regisztrációs adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.
A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a személyes menüben. A szállítási cím csak a megrendelés feldolgozását követő szállítás feldolgozásáig módosítható.

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése után a tovább gomb megnyomásával választhat a szállítási opciók közül. Ha vásárló több azonos terméket kíván megvásárolni, akkor mielőtt a kosárba teszi a terméket, válassza ki a darabszámot. Vásárló a kosárba több terméket tehet. A kosárban lévő termékeket a vásárló törölheti, illetve módosíthatja a megvásárolni kívánt darabszámot. A kosárban automatikusan megjelenik a kosárba tett termékek végösszege is. Ezt követően kerül sor a regisztrációra, a vásárló adatainak rögzítésére. A vásárló a fizetési mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét a rendszer regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. A megrendelés feldolgozása során az eladó levélben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat telefonon egyeztetni a vásárlóval.

A  fentiek  szerinti  tájékoztató  emailekkel  a  45/2014.(II.  26.)  Korm.  rendelet  szerinti „távollévők  közötti  szerződés”  jönlétre  a  felhasználó  (mint  Vevő)  és  a Gun Brokers Hungary Kft a www.combat-zone.hu oldal üzemeltetője (mint Eladó vagy Szállító) között.

A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló felhaszálói fiójába belépve bármikor visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a www.combat-zone.hu webáruházban történt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak abban, hogy az webáruház üzemeltetője, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

6.    Szállítás

Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik teljesíteni a megrendelést. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben közli az eladó a vásárlóval. A szállítás időpontját az eladó minden esetben e-mailben és közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

 • futárszolgálat
 • személyes átvétel eladó telephelyén

(2800 Tatabánya, Réti út 3. fsz. 1. nyitvatartás: hétfő – péntek 9 – 17, szombat 9 – 13

1123 Budapest, Alkotás út 39/A. nyitvatartás: hétfő – péntek 10 – 18, szombat 10 – 14

6725 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 82, nyitvatartás: hétfő – péntek 10 – 18, szombat 10 – 14, vagy

9027 Győr, Szondi utca 2., nyitvatartás: hétfő – péntek 10 – 18, szombat 10 – 14)

Vásárló köteles a küldeményt átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra vonatkozó reklamációját elfogadni. Abban az esetben, ha a vásárló a terméken sérülést észlel, köteles azt a szállítónak haladéktalanul jelezni és köteles jegyzőkönyvet felvetetni a szállítást végző képviselőjével (futárral). A késöbbi ügyintézés, csere alapja a sérült termékről szóló jegyzőkönyv rendelkezésre állása. Ha a vásárló elmulasztja a csomag és a termékek ellenőrzését, sérülés esetén a jegyzőkönyv felvételét, Eladó a termék sérülésére vonatkozóan utólagos reklamációt nem fogad el.

Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

Fegyverek szállítása

A 253/2004 Kormány rendelet 20. § alapján fegyver, lőszer, lőszerelem kizárólag az erre a célra szakosodott, nyílt árusítású üzletben lehetséges. Ez alapján a fegyvereket (ide értve az airsoft fegyvereket is) nem tudjuk futárszolgálattal kiszállítani, annak átvételére csak személyesen van lehetőség.

Amennyiben engedélymentes fegyvert (légfegyvert, gáz-riasztó fegyvert, airsoft fegyvert) vásárol, tesz be a kosárba, a rendszer nem engedi kiválasztani a házhozszállítás futárszolgálattal lehetőséget, csak a személyes átvételt egyik üzletünkben. A kiválasztott, engedélyhez nem kötött fegyvereket, minden 18. életévét betöltött személy üzletünkben átveheti, ezért javasoljuk, hogy látogassanak el hozzánk személyesen, ha ez nem megoldható kérjék meg üzleteink felé járó ismerősüket, barátjukat, családtagjukat biztosan szívesen segítenek a rendelésük átvételében.

Szívesen látjuk Önöket üzleteinkben, udvarias kiszolgálással várjuk, ahol minden szakmai segítséget megadunk, segítjük a kiválasztást és tippeket, tanácsokat is adunk a kiválasztott termék szakszerű használatához.

Amennyiben a kosár engedélymentes fegyvert (légfegyvert, gáz-riasztó fegyvert, airsoft fegyvert) tartalmaz, azt csak személyesen veheti át egyik üzletünkben (a 253/2004 Kormány rendelet alapján). Amennyiben a személyes átvételt nem tudja megoldani kérjék meg üzleteink felé járó ismerősüket, barátjukat, családtagjukat biztosan szívesen segítenek a rendelésük átvételében. A rendelését az Ön 18. életévet betöltött meghatalmazottjának is át tudjuk adni.

Házhozszállítás díjszabásával kapcsolatos információk

Szállítási költség banki átutalás esetén

 • 2 kg-ig, - 890 Ft
 • 2 kg - 5 kg között - 1490 Ft
 • 5 kg felett - 1990 Ft

 Szállítási költség utánvét esetén

 • 2 kg-ig, - 1590 Ft
 • 2 kg - 5 kg között - 2190 Ft
 • 5 kg felett - 2690 Ft

7.    Fizetés, fizetési módok

A megrendelt termék fizetésére vevő a következő lehetőségek közül választhat:

 • személyes átvétel eladó telephelyén (2800 Tatabánya Réti út 3. fsz. 1. nyitva tartás: hétfő – péntek 9 – 17, szombat 9 – 13 vagy 1123 Budapest, Alkotás út 39/A. nyitva tartás: hétfő – péntek 10 – 18, szombat 10 – 14), ekkor vásárló a vételárat készpénzben köteles kiegyenlíteni a termék átvételekor. Üzleteinkben bankkártyás fizetésre is lehetőség van, az áru ellenértéke bankkártyás fizetéssel is kiegyenlíthető.
 • előre utalással eladó bankszámlájára, bankszámla szám: 10918001-00000104-92090005, Unicredit bank
 • számlára, bankfiókban történő készpénzes befizetés akkor teljesíthető, ha vevő ennek költségét a vételáron felül eladónak megfizeti. Ennek összegét az Unicredit bank hatályos általános szerződési feltételei tartalmazzák (jelenleg 530 Ft/befizetés).
 • utánvétel, ekkor vásárló a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor fuvarlevél ellenében.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Gun Brokers Hungary Kft. tulajdonában marad.

8.    Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.)  Kormányrendelet szabályozása értelmében a vásárló a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a terméket. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Amennyiben a vásárló a terméket még nem vette át, úgy a szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a vásárló három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi kár megtérítését. Amennyiben a vásárló a terméket hiányosan, sérülten, karcosan küldi vissza, ideértve a termék csomagolásának hiányát is, úgy vásárló az így keletkezett károkat eladónak megtéríti.

A webáruház elállás esetén nem köteles megtéríteni a szokásosnál eltérő fuvarozási módnál keletkező többletköltséget. Az eladó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Nem gyakorolhatja a vásárló az elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, ha a csomagolást a vásárló felbontotta.

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles az eladónak bejelenteni. Elállási jog nyilatkozat mintát itt alálhat: link. Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríti azt a vásárló által megadott bankszámlára történő átutalással. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén az esetleges használat következtében keletkezett értékvesztést eladó a vásárlóra hárítja. A vásárló a terméket az eladó 2800 Tatabánya Réti út 3. fsz. 1. szám alatt található raktárába köteles visszajuttatni.

Utánvéttel (portósan) küldött csomagot sajnos nem áll módunkban átvenni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése is a vásárlót terheli.

Amennyiben a termék a webáruházban kerül megvásárlásra, de annak átvétele személyesen, üzletben történik, az nem minősül internetes vásárlásnak, arra az internetes vásárlás szabályai nem vonatkoznak. Üzleteinkben lehetőséget biztosítunk a termék megtekintésére, széleskörű tájékoztatást nyújtunk a használatról és minden termékkel kapcsolatos kérdést készséggel megválaszolunk.

8. Garanciális feltételek - Jótállás, Szavatosság

A jótállási idő alatt nem Önnek kell bizonyítania, hogy vétlen a meghibásodásban, hanem a kereskedőnek. Szavatosságnál viszont a bizonyítási kötelezettség a teljesítést követő első 6 hónapban a kereskedőt, utána pedig a fogyasztót terheli.
A jótállási és szavatossági időszak kezdete: a termék átvételétől kezdődik.

Szavatosság

Az Európai Unió egységesen szavatossági jogokat biztosít a vásárolt termékek meghibásodása esetére, többek között az áru cseréjére és szervizelésére vonatkozóan is.
A jótállás - vagy garancia - azt jelenti, hogy a vásárolt termék gyártója garantálja egy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalan működését.
A szavatosság ideje
Szavatossági idő a termékekre: 2 év , de 10 000 Ft feletti értékű termékeinkre legalább egy év jótállást vállalunk, amitől a gyártó kedvezőbb feltételeket ajánlva eltérhet.

Szavatossági jogok érvényesítése - panaszkezelés
A vásárlástól számított első 6 hónapban, és a garancia teljes ideje alatt jelentkező hiba esetén:
A kereskedő köteles bizonyítani, hogy a vásárláskor nem volt hibás a termék, és a hibát az áru nem rendeltetésszerű használata okozta. A fogyasztó kifogásáról a kereskedő vagy szerviz jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyen rögzítenie kell a vásárlás tényét, illetve a kifogás beazonosításához szükséges adatokat, továbbá amennyiben a kifogást a fogyasztó igényétől eltérően rendezi, ennek indokát is.
Szakvélemény beszerzésével lehet minden kétséget kizáróan igazolni, hogy a meghibásodás nem gyártási hiba eredménye. Az első 6 hónapban a kereskedő köteles bizonyítani, és a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget viselni – így a szakvélemény beszerzési költségét is.
6 hónap után vagy a garancia leteltével:
A bizonyítási kényszer megfordul és a továbbiakban a fogyasztónak kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie közvetlenül fordulva a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez.
Ez esetben a vizsgálat költségeit a fogyasztónak kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza neki, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat - mivel ez esetben az a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül - a kereskedő köteles visszatéríteni, de a visszatérítési kötelezettséget az FVF nem állapíthatja meg, csak a bíróság.

Jótállás

Jótállási (garanciális) idő: 1 év minden termékre (ettől kedvezőbb is lehet), a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy az airsoft termékek a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, így ezekre a termékekre vonatkozó jótállást a termék gyártója határozza meg, termékenként eltérő lehet.

Garanciajegy érvényesítése:

 • személyes átvétel esetén a számlát és a garanciajegyet átadjuk Önnek a helyszínen.
 • házhozszállítás esetén a csomag az érvényesített garanciajegyet tartalmazza.

Garanciajegyet csak bizonyos termékekhez állítunk ki. Olyan termékeknél, amelyekhez garanciajegy nem tartozik, a vásárlást igazoló számlát tekintjük garanciajegynek, a vásárlás napja a jótállási időszak első napja.

Figyelem, jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, amennyiben a számla rendelkezésre áll, a szervízhálózat és üzletünk kötelessége kifogásával foglalkozni.

Eljárás a jótállási idő alatt - panaszkezelés

A jótállás teljes időtartama alatt - csakúgy, mint a szavatosság első 6 hónapjában - a bizonyítás kötelezettsége a kereskedőt terheli. A vásárlónak jogában áll reklamálni. Reklamáció esetén kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ha az áru garanciális javításon esik át, vagy új cserekészüléket kap a vásárló, a jótállási idő az adott alkatrészre újra indul.

9.    Panaszkezelés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a www.combat-zone webáruház ügyfélszolgálati címével. A vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be  az   ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási idejében.

Ügyfélszolgálat a személyesen tett szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgálja, amennyiben szükséges haladéktalanul orvosolja. Ha és amenniyben a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az ügyfélszolgálat a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja.

Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton, emailben tett panaszt is) valaminta telefonon tett panaszt az ügyfélszolgálat -törvény eltérő rendelkezése hiányában-harminc (30) napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz az ügyfélszolgálat csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is (amennyiben készült jegyzőkönyv). A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a  vállalkozás  indokolni  köteles,  továbbá  felhívja  a  vásárló  figyelmét  a jogorvoslati lehetőségeire.

Vásárló fordulhat az illetékes békéltető testülethez, amelynek elérhetőségei:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Vitás ügyek rendezéséhez Eladó kiköti a Tatabányai  Járásbíróság (2800 Tatabánya, Előd vezér utca.17.) kizárólagos illetékességét.

10.    Felelősség kizárása

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az eladónak.
Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

11.    Adatkezelés

Eladó a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel.

Eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen. A vásárló jogosult e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

12.    Szerzői jog

A  www.combat-zone.hu oldalon található valamennyi tartalom  (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, ábra, kép, más  információ illetve minden adat) szerzői  jogai -eltérő  rendelkezés  hiányában- térbeli és időbeli korlátozás nélkül a  Gun Brokers Hungary Kft. szellemi terméke, így annak kizárolagos tulajdona. Különösen  tilos a www.combat-zone.hu oldalról és aloldalairól letöltött tartalmat a vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni. A www.combat-zone.hu webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a  jogsértővel szemben.

A  webáruházba történő belépéssel a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő  felhasználása akkor  is  jogsértésnek  minősül  (jelen  ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden  ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a webáruház a kárának külön bizonyítása nélkül is jogsértésenként legalább 60.000 forintot köteles fizetni a webáruház üzemeltetőjének.

13.    További rendelkezések

Az eladó jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a www.combat-zone.hu webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.
Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az eladó a műszaki leírásokban lévő esetleges hibákért nem felel. Eladó a műszaki paramétereket a gyártók általi adatszolgáltatás alapján a legjobb tudása szerint jeleníti meg.

Eladó és vásárló kijelentik, hogy az esetleges viták rendezésében elkötelezettek a vita mindkét fél számára előnyös rendezésében. Amennyiben a vita nem rendezhető a fentiek szerint, Eladó kiköti a Tatabányai  Járásbíróság (2800 Tatabánya, Előd vezér utca.17.) kizárólagos illetékességét.

nincs
Gyártók